Co jest największą bolączką polskiego budownictwa?

Co jest realną bolączką polskiego budownictwa? Oczywiście wiele osób nie ma na ten temat jakiejkolwiek wiedzy, jednak jest to efektem tego iż o budownictwie w naszym kraju nie mówi się za wiele, a co najważniejsze nie wskazuje czynników które w negatywny sposób wpływają na jego rozwój. W pierwszej kolejności sama branża oraz rynek nie są tyle problemem a raczej czymś co potrzebuje przyjęcia odpowiedniego kształtu, schematu działania czy też podążania w jasno określonym do tego kierunku. Oznacza to nic innego jak spojrzenie na polskie budownictwo z perspektywy potrzeb, a tym samym możliwości jakie na pewno posiada jednocześnie czegoś co jest korzystne oraz odpowiednie pod kątem wspomnianego także rozwoju. Bolączką polskiego budownictwa było przez wiele lat brak optymalnego wsparcia ze strony rządu, bazowanie na nieodpowiednich do tego koncepcjach, propozycjach i rozwiązaniach a tym samym odrzucanie innowacji pod konkretną postacią. Na budownictwo w naszym kraju trzeba spoglądać jako coś nowego, co dopiero obiera kierunek rozwoju.