Co uwzględnia projekt budowlany?

Zaskakujące może być dla niektórych osób, zwłaszcza tych które z projektem budowlanym będą miały styczność pierwszy raz, jak wiele ważnych kwestii on reguluje i bezpośrednio zakłada. Przede wszystkim projekt budowlany uwzględnia wszystkie ważne, niezbędne oraz konieczne wytyczne dotyczące ogólnego wyglądu, kształtu czy tego jak ma być wykonywania i realizowana dana inwestycja budowlana. Jak najbardziej kosztorys, rodzaj materiałów i tworzyw budowlanych, terminu wykonania poszczególnych prac budowlanych, a tym samym wytyczne typowo techniczne to kolejne zagadnienia jakie w aspekcie projektu budowlanego mają co zrozumiałe miejsce. Dochodzą do tego jeszcze parametry i obliczenia, gwarantujące danej konstrukcji odpowiednie właściwości, pod kątem jej prawidłowego a więc technicznego oraz fizycznego przeznaczenia, wytrzymałości i solidności. Sam projekt budowlany to przede wszystkim dokument jakiego posiadanie w aspekcie jakiejkolwiek inwestycji czy prac budowlanych jest czymś niezbędnym, podobnie jak i jego przestrzeganie.