Dziennik budowy, czy pamiętasz o jego prowadzeniu

Czy pamiętamy o prowadzeniu dziennika budowy? Oczywiście jego prowadzenie to nic innego jak zapisywanie całego przebiegu realizowanych prac w ramach adekwatnej do tego inwestycji, a co najważniejsze redagowanie go ma diametralne znaczenie dla budowania pod kątem optymalnego planu jaki został obrany na samym początku. Pewnie, że dziennik budowy to nader ważna dokumentacja na którą należy spojrzeć z dużo większej i szerszej perspektywy, a mianowicie przez to co tak naprawdę ona zawiera i czego bezpośrednio dotyczy. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż prowadzenie takiego dziennika budowy jest czymś niekiedy dla nas trudnym, specyficznym oraz czasochłonnym, dlatego w wielu przypadkach oraz sytuacjach jest to zadanie dla kierownika budowy. Jak najbardziej dziennik budowy musi być redagowany zgodnie z jego swoistym przeznaczeniem, a co najważniejsze zawiera on szczegółowe informację na temat samej inwestycji budowlanej, jej przebiegu oraz wszelkich nieprawidłowości jakie zostały zauważone. Dzięki dziennikowi budowy możemy się swobodnie cofnąć do konkretnego etapu budowy, by na spokojnie przeanalizować co poszło nie tak, ewentualnie co należy w przyszłości zmienić.