Jak budować by nie stracić?

Jak budować by nie stracić? Oczywiście w taki sposób aby konkretne założenia były przestrzegane, a wszystkie prace budowlane przebiegały zgodnie ze swoistym co do tego przeznaczeniem, a więc tak jak powinny. Pewnie, iż budowanie zakłada zaplanowanie i zorganizowanie, przygotowanie oraz sprecyzowanie a tym samym konkretne nastawienie pod kątem eksploatacji czy zadań pośrednio związanych ze spojrzeniem na budowę z odpowiedniej do tego perspektywy. Budowanie musi mieć sens a co najważniejsze nie mijać się z początkowym oraz adekwatnym założeniem, niekiedy oscylować wokół optymalnej co do tego płaszczyzny. Budować należy zgodnie z nastawieniem, przeznaczeniem oraz projektem czy dokumentacją, planem działania i najzwyczajniej w świecie konieczności spojrzenia na budowę z odpowiedniej do tego perspektywy. Niech budowa będzie czymś co ma zamierzenie i przeznaczenie, a nawet co najważniejsze generuje odpowiednie możliwości w tym aspekcie, przez co na budowę spojrzymy z odpowiedniej perspektywy.