Rynny zawsze muszą się znaleźć na naszym dachu

Rynny zawsze powinny znaleźć się na naszym dachu, oczywiście w pierwszej kolejności odpowiadają w końcu za jego ochronę oraz co ciekawe zabezpieczają przed uszkodzeniem. Podobnie jest w przypadku elewacji oraz fundamentów, woda która spływa bezpośrednio po całym systemie rynnowym nie uderza z mocną siłą w ściany zewnętrzne, jednocześnie nie znajduje ujścia pod naszym fundamentem. Dlatego jak widać funkcja rynien na dachu jest jasno określona oraz sprecyzowana pod kątem ich jak najbardziej trafnego przeznaczenia, rynny odpowiadają za bardzo ważne zadanie. Dzięki nim minimalizowane jest ryzyko podmycia fundamentów, uszkodzenia elewacji a tym samym przeciekania znajdującej się na dachu wody, która jest odprowadzana zgodnie z miejscem docelowym ewentualnie do kanalizacji, czy zbiornika specjalnie stworzonego pod deszczówkę. Warto zatem się zastanowić, czy brak rynien lub posiadanie mocno zużytych to nie sygnał do tego aby jak najszybciej wykonać odpowiedni system rynnowy który jest bez wątpienia czymś korzystnym.