Zawsze należy budować zgodnie z dokumentacją techniczną

Bez względu na zakres prac budowlanych czy rodzaj powstającego obiektu, zawsze ogromne znaczenie odgrywa dokumentacja techniczna która najzwyczajniej w świecie musi być odpowiednio prowadzona. Oczywiście nie tylko pod kątem zgodności ale również faktu, iż należy ją bezpośrednio przestrzegać dotyczy to zwłaszcza projektu budowlanego który zawsze ma generować adekwatne pod tym względem wytyczne, dotyczące tego co i jak ma zostać wykonane oraz zrealizowane. Nie trudno się domyśleć, iż podstawowym zagadnieniem jest również dziennik budowy a nawet wszelakiej maści pozwolenia, które de facto przy jakiejkolwiek dokumentacji technicznej trzeba najzwyczajniej w świecie dołączyć. Owszem wszelakie odstępstwa od samej dokumentacji technicznej mogą doprowadzić do konieczności wstrzymania prac budowlanych, jednocześnie poniesienia odpowiedzialności a nawet akceptacji wysokiej grzywny jakiej lepiej co zrozumiałe uniknąć. Pamiętajmy zatem o prowadzeniu dokumentacji technicznej, ewentualnie w razie jakichkolwiek wątpliwości powierzmy to zadanie kierownikowy budowy a nawet architektowi budowlanemu.