Znasz podstawowe zadania architekta budowlanego?

Znasz podstawowe zadania architekta budowlanego? Zapewne większość z nas powiąże go co oczywiste i zrozumiałe z koniecznością stworzenia projektu budowlanego, czyli nader ważnej dokumentacji technicznej która jest czymś wręcz niezbędnym do rozpoczęcia jakichkolwiek działań, prac czy inwestycji. Oczywiście architekt budowlany to także osoba jaka jest odpowiedzialna za szereg innych nader ważnych zadań, pełni obowiązki osoby nadzorującej całe inwestycje budowlane, obsługująca je w najbardziej adekwatny dla nich sposób. Na architekcie budowlanym spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, także w aspekcie wspomnianego projektu to właśnie on a nie kto inny jest jego autorem. Architekt budowlany to także osoba która doradza, angażuje się w działania pośrednio związane z rynkiem budowlanym i w pełni odpowiedzialnie realizuje postawione przed nim zadania. Dlatego jak widać, architekt budowlany to fachowiec na którym spoczywa znacznie więcej obowiązków niż nam się niejednokrotnie wydaje.